Open Dictionary

Książka O Modlitwie Salat

Książka O Modlitwie Salat

Dla człowieka istnieją trzy różne rodzaje życia: życie na ziemi, życie w grobie i życie po śmierci. Na ziemi ciało istnieje razem z duszą. Dusza daje człowiekowi życie i żywotność. W momencie odłączenia duszy od ciała następuje śmierć.

Dla człowieka istnieją trzy różne rodzaje życia: życie na ziemi, życie w grobie i życie po śmierci. Na ziemi ciało istnieje razem z duszą. Dusza daje człowiekowi życie i żywotność. W momencie odłączenia duszy od ciała następuje śmierć. Kiedy ciało rozłoży się w grobie i stanie się ziemią albo zostanie spalone i stanie się popiołem, czy też zostanie pożarte przez drapieżne zwierzęta, to dusza nie przestaje istnieć. Rozpoczyna się życie w grobie. W życiu grobowym istnieje czucie, nie ma jednak ruchu. W Dniu Sądu Ostatecznego zostanie stworzone ciało, a dusza wraz z nim będzie żyła wiecznie w Raju lub w Piekle.

Misjonarze starają się rozpowszechniać chrześcijaństwo, żydzi Talmud, a Wydawnictwo Hakikat Kitabevi ze Stambułu islam, zaś masoni starają się zniszczyć wszystkie religie. Mądry, wykształcony i sprawiedliwy człowiek zrozumie, co jest prawidłowe. Pomoże w rozpowszechnianiu tego, co dla wszystkich ludzi będzie przyczyną zyskania szczęścia w życiu na ziemi i po śmierci. Nie ma od tego wartościowszej i pożyteczniejszej służby dla ludzi. Chrześcijanie i żydzi sami mówią o posiadanych obecnie przez siebie świętych księgach, zwanych: Torą i Ewangeliami, że zostały napisane przez ludzi. Zaś Święty Koran jest taki sam, jaki został zesłany przez Allaha Najwyższego, nie dokonano w nim żadnych zmian. Wszyscy duchowni chrześcijańscy i żydowscy powinni uważnie przeczytać książki wydane przez Hakikat Kitabevi i starać się je sprawiedliwie zrozumieć

Belief and Islam

Belief and Islam

This work, Belief and Islam, originally was written in Persian under the title I’tiqâd-nâma by Hadrât Mawlânâ Khâlid al-Baghdâdî, a profound ‘âlim of Islam and a specialist in ma’ârif of tasawwuf. Hâji Faydullah Effendi of Kemah, a khalîfa of great walî Mavlânâ Mahmûd Sâhib, the brother of the author, translated the book into Turkish and named it Farâid-ul-fawâid which was printed in Istanbul in 1312 A.H.[1894]. Our bookstore had it translated again from the Persian original into Turkish and, some explanations and three chapters, published it with the title Imân ve Islâm in 1966. German, French and Arabic versions are also published by our bookstore. This book, explains five fundamentals of Islam, six fundamentals of îmân and the contemporary information about the matter and refutes those who are against Islam and those who are lâ-madbhabî.

The great walî, the treasure of Allâhu ta’lâlâ’s blessings, superior man in every respect, the master of unattainable knowledge, the light of right, truth and religion

MAWLÂNÂ DIYÂ’ AD-DÎN
KHÂLID AL-BAGHDÂDÎ

Preview