Open Dictionary

WIARA I ISLAM

WIARA I ISLAM

Allah Najwyższy okazuje miłosierdzie wszystkim ludziom na świecie. Stwarza i zsyła im to, czego oni wszyscy potrzebują. Pokazuje im Drogę prowadzącą do wiecznego szczęścia.

Allah Najwyższy okazuje miłosierdzie wszystkim ludziom na świecie. Stwarza i zsyła im to, czego oni wszyscy potrzebują. Pokazuje im Drogę prowadzącą do wiecznego szczęścia.

Budzi wiarę u okazujących skruchę, błagających o wybaczenie, którzy dali się oszukać swoim nefs, złym przyjaciołom, szkodliwym książkom, obcym środkom masowego przekazu i odeszli od drogi szczęścia, zeszli na drogę kufur i dalalet.

Ratuje ich od wiecznego nieszczęścia. Tym darem nie obdarzy tych, którzy są rozbestwieni, którzy są tyranami. Ich pozostawi na drodze bluźnierstwa, którą oni sobie sami upodobali i której pragną. W przyszłym życiu, okazując łaskę, wybaczy komu zechce z tych wiernych, którzy powinni pójść do Piekła i przyprowadzi ich do Raju. Tylko On stworzył wszystkie stworzenia, utrzymuje każdą chwilę w istnieniu i chroni przed lękiem oraz przerażeniem. Ufając Szlachetnemu Imieniu takiego Allaha, tzn. oczekując od Niego pomocy, zaczynamy pisać tę książkę.

Seâdet-i Ebediyye Endless Bliss Third Fascicle

Seâdet-i Ebediyye Endless Bliss Third Fascicle

Hamd and thanks be to Allahu ta'ala, who has blessed me with the lot of publishing the third fascicle of Endless Bliss, which is one of the books I have prepared so that those who have been gifted with the honor of being human will be valuable and in order to provide them with attaining comfort and ease in the world and endless blessings after death!

It being an important task and worship for those who have had the value of being Muslims to do favors and services to every creature, I have attempted to do this work.

I send my prayers to Allahu ta'ala so that He will bless my service and my readers.

Preview