Open Dictionary

Iman I Islam

Iman I Islam

Autor ove knjige I’tikadnama, mevlana Halid Bagdadi Osmani kaddesallahu teala sirrehul aziz-je rođen 1192/1778. godine u gradu Šehrezuru koji se nalazi sjeverno od Bagdada. On je 1242/1826. godine u Damasku preselio na ahiret. Da Allah džellešanuhu blagoslovi nedužnu i nevinu omladinu i da im dadne da pročitaju ovu knjigu i ispravno nauče vjerovanje (i’tikad) koji nam je prenijela ehlisunnet ulema

Autor ove knjige I’tikadnama, mevlana Halid Bagdadi Osmani kaddesallahu teala sirrehul ‘aziz-je rođen 1192/1778. godine u gradu Šehrezuru koji se nalazi sjeverno od Bagdada. On je 1242/1826. godine u Damasku preselio na ahiret.

On se zove Osmani zato što je on potomak trećeg halife Osmana Zinnurejna radijallahu teala anh. Dok je podučavao svoga mlađeg brata mevlanu Mahmuda Sahiba čuveni hadis koji se zove Hadis-i Džibril, drugi hadisi šerif u zbirci hadisa pod naslovom Hadis-i erba’in, koju je napisao veliki alim hazreti imam Nevevi, mevlana Mahmud Sahib je zamolio svoga starijega brata da napiše komentar na taj hadisi šerif.

Mevlana Halid je, da bi zadovoljio svijetlo bratovo srce, prihvatio ovaj zahtijev i objasnio ovaj hadisi šerif na perzijskom jeziku u knjizi kojoj je dao ime I’tikadnama. Njen prijevod na turski jezik -Herkese Lazım Olan Iman- je preveden 1969. godine na engleski jezik pod naslovom Belief and Islam, na francuski jezik pod naslovom Foi et Islam, i na njemački jezik pod naslovom Glaube und Islam, a kasnije na još nekoliko drugih jezika kao što su tamil, yoruba, havsa, malajski i danski. Da Allah dželle-šanuhu blagoslovi nedužnu i nevinu omladinu i da im dadne da pročitaju ovu knjigu i ispravno nauče vjerovanje (i’tikad) koji nam je prenijela ehli sunnet ulema!

Seâdet-i Ebediyye Endless Bliss Fourth Fascicle

Seâdet-i Ebediyye Endless Bliss Fourth Fascicle

Various aspects of Hanafi Fiqh are explained, e.g., taharat, najasat, ghusl, wudu, tayammum, water, satr, women's covering themselves, adhan, iqamat, namaz, traveler's namaz, juma prayer, and music.

The Turkish original of the book Se’âdet-i Ebediyye consists of three parts, all of which add up to more than a thousand pages.

We have translated most of the book into English and have published six individual fascicles.

Se’âdet-i Ebediyye is a book prepared according to the Hanafî Madhhab. There is not a bit of knowledge or word which does not confirm the creed of the Ahl-i Sunnat and Jamâ’at in this book.

This is the fourth fascicle. We pray for the help of Allâhu ta’âlâ so that we may have it reach our dear readers.

Preview