Open Dictionary

Nije Mogao Odgovoriti

Nije Mogao Odgovoriti

Dajemo dozvolu svima onima koji žele da u originalu i bez promjene preštampaju ovu knjigu ili da je prevedu na neki drugi jezik. Mi činimo dovu i molimo Allaha dželle- šanuhu da ih blagoslovi za ovaj korisni rad i mi im se jako puno zahvaljujemo. Dozvola se daje pod uslovom da je papir na kojem štampaju ovu knjigu dobrog kvaliteta i da su dizajn i okvir teksta ispravni, uredni, i bez grešaka.

Dajemo dozvolu svima onima koji žele da u originalu i bez promjene preštampaju ovu knjigu ili da je prevedu na neki drugi jezik. Mi činimo dovu i molimo Allaha dželle- šanuhu da ih blagoslovi za ovaj korisni rad i mi im se jako puno zahvaljujemo. Dozvola se daje pod uslovom da je papir na kojem štampaju ovu knjigu dobrog kvaliteta i da su dizajn i okvir teksta ispravni, uredni, i bez grešaka.

Prevodiočeva bilješka:

Ova knjiga je doslovno prevedena sa engleskog jezika. Prevodilac se je davno odselio iz Bosne. Moguće je da su se, u međuvremenu, desile neke promjene u bosanskom jeziku. Molimo čitaoce da obrate pažnju na sadržaj ove cijenjene knjižice a ne na njene eventualne gramatičke greške. Mi smo i u ovom prijevodu, kao i u svim drugim našim prijevodima, stavili u zagradu () originalne riječi koje su upotrijebljene u turskom originalu teksta

Neka je svaka hvala i zahvala Allahu dželle-šanuhu! Neka su selami i sve najbolje dove na našeg Pejgambera Muhammeda alejhisselam, najuzvišenijeg od svih Pejgambera, na njegovu porodicu (al), i na sve one koji su bili počašćeni da budu njegovi časni drugovi (ashabi)!

Seâdet-i Ebediyye Endless Bliss Third Fascicle

Seâdet-i Ebediyye Endless Bliss Third Fascicle

Hamd and thanks be to Allahu ta'ala, who has blessed me with the lot of publishing the third fascicle of Endless Bliss, which is one of the books I have prepared so that those who have been gifted with the honor of being human will be valuable and in order to provide them with attaining comfort and ease in the world and endless blessings after death!

It being an important task and worship for those who have had the value of being Muslims to do favors and services to every creature, I have attempted to do this work.

I send my prayers to Allahu ta'ala so that He will bless my service and my readers.

Preview