Open Dictionary

Put Ehl-i Sunneta

Put Ehl-i Sunneta

Dajemo dozvolu svima onima koji žele da u originalu i bez promjene preštampaju ovu knjigu ili da je prevedu na neki drugi jezik. Mi činimo dovu i molimo Allaha dželle- šanuhu da ih blagoslovi za ovaj korisni rad i mi im se jako puno zahvaljujemo. Dozvola se daje pod uslovom da je papir na kojem štampaju ovu knjigu dobrog kvaliteta i da su dizajn i okvir teksta ispravni, uredni, i bez grešaka.

Dajemo dozvolu svima onima koji žele da u originalu i bez promjene preštampaju ovu knjigu ili da je prevedu na neki drugi jezik. Mi činimo dovu i molimo Allaha dželle- šanuhu da ih blagoslovi za ovaj korisni rad i mi im se jako puno zahvaljujemo. Dozvola se daje pod uslovom da je papir na kojem štampaju ovu knjigu dobrog kvaliteta i da su dizajn i okvir teksta ispravni, uredni, i bez grešaka.

Ova knjiga je doslovno prevedena sa engleskog jezika. Prevodilac se davno odselio iz Bosne. Moguće je da su se, u međuvremenu, desile neke promjene u bosanskom jeziku. Molimo čitaoce da obrate pažnju na sadržaj ove cijenjene knjižice a ne na njene eventualne gramatičke greške. Mi smo i u ovom prijevodu, kao i u svim drugim našim prijevodima, stavili u zagradu () originalne riječi koje su upotrijebljene u turskom originalu teksta.

Allah dželle-šanuhu, koji sažaljeva na ovom svijetu sve ljude, stvara korisne stvari i šalje nam ih. On će na ahiretu sigurno oprostiti onim mu’minima koji su se pokajali (učinili tevbe) dok su bili na ovom svijetu, bez obzira koliko bili veliki njihovi grijesi. Od vjernika koji umru prije nego što su se pokajali i koji bi trebali otići u džehennem On će oprostiti onim kojim hoće i daće im džennet. On sam stvara svako živo biće, održava svako stvorenje svakog momenta u postojanju, i štiti sve od straha i užasa. Uzdajući se u ovo časno ime Allaha dželle-šanuhu, mi započinjemo sa pisanjem ove naše knjige.

 • PDF: PDF formatlarını görüntüleyebilmek için bilgisayarınızda/telefonunuzada Adobe Acrobat Reader kurulu olmalıdır.
  • PC: Adobe Reader uygulamasını indirmek için tıklayın.
  • Android: Adobe Reader uygulamasını indirmek için tıklayın.
  • IOS: Adobe Reader uygulamasını indirmek için tıklayın.
 • ePUB: ePUB formatlarını, Mac bilgisayarlar, iPhone ve iPad cihazlarında iBook ile PC bilgisayarlarda ise Adobe Digital Editions ile okuyabilirsiniz.
  • PC: Adobe Digital Editions uygulamasını indirmek için tıklayın.
  • Android: ePub Reader for Android uygulamasını indirmek için tıklayın.
  • IOS: iBook uygulamasını indirmek için tıklayın.
 • MP3:MP3 formatlarını dilediğiniz Media Player programı ile dinleyebilirsiniz.
  • PC: Winamp uygulamasını indirmek için tıklayın.
  • Android: Poweramp uygulamasını indirmek için tıklayın.
  • IOS: MP3 Player Free uygulamasını indirmek için tıklayın.
 • RAR: Sıkıştırılmış dosya formatıdır, RAR'lı dosyası dinleyebilmek için öncelikle ayıklamanız gerekmektedir.
  • PC: Winrar uygulamasını indirmek için tıklayın.
  • Android: RAR uygulamasını indirmek için tıklayın.
  • IOS: iZip - Zip Unzip Unrar Tool uygulamasını indirmek için tıklayın.
 • MOBI: MOBI formatlarını, Amazon.com tarafından satılan Kindle kitap okuma cihazları ile okuyabilirsiniz.
Mahzen-ül-ulûm

Mahzen-ül-ulûm

Âlimlerin asırlardan beri kütüphaneleri süsleyen pekçok eserlerinden, din ve fen ilimlerine dair bilgilerden bahseden ansiklopedik bir eserdir. Bu eseri Seyyid Abdülzâde Muhammed Tâhir ve Serkiz Urpilyan yazmıştır.

İncele