Open Dictionary

Besimi Dhe Islâmi

Besimi Dhe Islâmi

Në këtë libër spjegohet një Hadisi sherif i Pejgamberit mbi Besimin dhe Islamin. Pra spjegohen kushtete e besimit dhe kushtet e Islamit, si dhe emrat (thirjet) e Allahut. Në fund të librit është Letra e Z.Sherafedin Munirit. Po ashtu është edhe fjalori fetar në gjuhën shqipe.

Në këtë libër spjegohet një Hadisi sherif i Pejgamberit mbi Besimin dhe Islamin. Pra spjegohen kushtete e besimit dhe kushtet e Islamit, si dhe emrat (thirjet) e Allahut. Në fund të librit është Letra e Z.Sherafedin Munirit. Po ashtu është edhe fjalori fetar në gjuhën shqipe.

Zoti Madhështor ësht i përdhimbshëm për të gjith njerëz në botë. Gjera, për të cilat kanë nevejë i krijon dhe çdo njenit i dërgon. Ai tregon rrugën që çon në lumturin e pafundshme. Ata që duke u-mashtruar nga shokët e këqij, ata që i u besojnë librave të damshme, radiove të huaja, ata të shashtisurë nga rruga e drejtë, i çon në rrugën e drejtë, po të duan ata vet. Po të dëshirojne ata vet. Zoti Madhështor i shpëton njerzit nga katastrofa për jetë. Këte dhuratë nuk i u fal vetëm t'egursuarve dhe njerzve tiranik. Ditën o âhiretit ata besimtarë që e kan merituar xhehennemin, lutjet e tyre do t'i pranoji dhe do t'i fali dhe do t'i fusi në xhennet. Vetëm Ai ështe që i ka krijuar të gjitha krijesat, të cilat i mban të gjalla dhe i ruan ato nga fatkeqsija dhe terori. Pra, duke u-strehuar nën emrin e lart të një All-llahut d.m.th.duke shpresuar ndihmën e Tij, fillojmë që t'a shkruajmë kët libër.

Le të jet hamd (shyqyr) Zotit Madhështor. Le të jet salat dhe selam Pejgamberit të Tij të dashur Muhammad alejhisselamit. Qofshin lutjet t'ona për Ehlibejtin të paster të Pejgamberit të lart, si dhe për çdo njenin nga shokët e tij t'Es'habi qiramit.

Sahaba 'The Blessed'

Sahaba 'The Blessed'

At the beginning of the book (The Blessed) superiority of Ashâb of our prophet, Muhammad ´alayhissalâm, is explained along with how unjust and ignorant are those who defame Ashâb-ı-kirâm. Besides, the meaning of ijtihâd is explained.

In the part of cautioning, an answer is given to the book (Hüsniyye) written by an enemy of Islam. In another part, biographies of great savants of Islam - hadrat Imâm-ı Rabbâni and hadrat Sayyed Abdülhakîm-ı Arvâsi - are explained. In the part Two Apples of the Eye of Muslims superiority of hadrat Abû Bakr and hadrat Omar is explained; in the part The First Fitna in Islam events between Ashâb-ı-kirâm are explained beautifully from the pen of hadrat Imâm-ı Rabbâni Ahmad Fârûkî Sarhandi who explains that to love all of Ashâb-ı-kirâm is a fundamental condition of being Ahl-i-sunnat.

 

Preview