Confessions of a British Spy and British Enmity Against Islam
Open Dictionary

Confessions of a British Spy and British Enmity Against Islam

Confessions of a British Spy and British Enmity Against Islam

Must read for every Muslim! This book Confession by a British spy, translated from the book (Muzakkarat-ul Mister Hempher) which was published in Cairo by (Dâr-ul-kitâb-is-sufi), consists of the memoirs of Hempher, one of the thousands of spies, men or women, send to islamic countries by Ministry of the British Colonies, to demolish the Islamic religion. In this confession, the spy, Hempher, disclosed the lies and slanders fabricated by the Ministry; how he had deceived Muhammad bin Abdulwahhab, the founder of Wahhâbism; how he had strived to divide Muslims into groups and to corrupt their religion.

Must read for every Muslim!

This book Confession by a British spy, translated from the book (Muzakkarat-ul Mister Hempher) which was published in Cairo by (Dâr-ul-kitâb-is-sufi), consists of the memoirs of Hempher, one of the thousands of spies, men or women, send to islamic countries by Ministry of the British Colonies, to demolish the Islamic religion. In this confession, the spy, Hempher, disclosed the lies and slanders fabricated by the Ministry; how he had deceived Muhammad bin Abdulwahhab, the founder of Wahhâbism; how he had strived to divide Muslims into groups and to corrupt their religion.

We have prepared this book of ours in three sections:

The first section, which consists of seven parts, comprises the slanders of the British spy. They were designed by the British for the purpose of annihilating Islam.

The second section relates how the British insidiously put their treacherous plans into practice in Muslim countries, how they deceived statesmen, how they inflicted unimaginably bitter torments on Muslims, and how they destroyed the Indian and the Ottoman States. How the Jews and the British attacked Islam is reported with quotations from Hakîkat-ul-Yehûd, which was written by Fuâd bin Abdurrahman Rufâî and published by Mektebetussahâbetul Islamiyye in Kuwait-Safât-Salimiyya. This section of our book is corroborated with documents which will awaken those poor Muslims who are entrapped by the Wahhabis and will support the writings of the scholars of the Ahl as-sunna.

 • PDF: PDF formatlarını görüntüleyebilmek için bilgisayarınızda/telefonunuzada Adobe Acrobat Reader kurulu olmalıdır.
  • PC: Adobe Reader uygulamasını indirmek için tıklayın.
  • Android: Adobe Reader uygulamasını indirmek için tıklayın.
  • IOS: Adobe Reader uygulamasını indirmek için tıklayın.
 • ePUB: ePUB formatlarını, Mac bilgisayarlar, iPhone ve iPad cihazlarında iBook ile PC bilgisayarlarda ise Adobe Digital Editions ile okuyabilirsiniz.
  • PC: Adobe Digital Editions uygulamasını indirmek için tıklayın.
  • Android: ePub Reader for Android uygulamasını indirmek için tıklayın.
  • IOS: iBook uygulamasını indirmek için tıklayın.
 • MP3:MP3 formatlarını dilediğiniz Media Player programı ile dinleyebilirsiniz.
  • PC: Winamp uygulamasını indirmek için tıklayın.
  • Android: Poweramp uygulamasını indirmek için tıklayın.
  • IOS: MP3 Player Free uygulamasını indirmek için tıklayın.
 • RAR: Sıkıştırılmış dosya formatıdır, RAR'lı dosyası dinleyebilmek için öncelikle ayıklamanız gerekmektedir.
  • PC: Winrar uygulamasını indirmek için tıklayın.
  • Android: RAR uygulamasını indirmek için tıklayın.
  • IOS: iZip - Zip Unzip Unrar Tool uygulamasını indirmek için tıklayın.
 • MOBI: MOBI formatlarını, Amazon.com tarafından satılan Kindle kitap okuma cihazları ile okuyabilirsiniz.
İngiliz Câsûsunun İ`tirâfları

İngiliz Câsûsunun İ`tirâfları

Birinci kısım; İngiltere Müstemlekeler Nezâreti (sömürgeler bakanlığı) nin bir elemânı olarak İstanbul’a gelip çeşidli islâmi ilimleri ve lîsanları öğrenen Hempher’in, bağlı olduğu (Nezâret)in tâlimatı ile islâm âlemini dolaşması, Mehmed bin Abdülvehhab ile dostluk kurması, ona vehhâbîlik temel inançlaını telkin etmesi açıklanmakdadır.

İkinci kısım; İngilizlerin islâm düşmanlığını, bilhassâ Hindistan’da yapdıkları insanlık dışı mezâlimleri, Mısır ve Ortadoğu’da islâm âlemini ve Osmanlı devletini parçalama için yaptıkları faaliyetler anlatılmakdadır.

Üçüncü kısım; Yûsüf Nebhâni rahmetullahi aleyhin Hulâsat-ül Kelâm Risâlesi ile islâmiyyet ve diğer dinler hakkında bilgiler içermektedir.

İncele