Open Dictionary

İngiliz Câsûsunun İ`tirâfları

İngiliz Câsûsunun İ`tirâfları

1700’lü yıllarda İstanbul’a gelen ve orada çeşidli islâmi ilimleri ve lîsanları öğrenen İngiliz casusu Hempher’in, İslâm dünyâsını ve müslimânları parçalamak için yaptığı casusluk faaliyetlerini ve vehhâbîği nasıl kurduğunu anlattığı hatıratının tercümesini içeren olan bu kitâb 3 bölümden oluşmaktadır.

Birinci kısım; İngiltere Müstemlekeler Nezâreti (sömürgeler bakanlığı) nin bir elemânı olarak İstanbul’a gelip çeşidli islâmi ilimleri ve lîsanları öğrenen Hempher’in, bağlı olduğu (Nezâret)in tâlimatı ile islâm âlemini dolaşması, Mehmed bin Abdülvehhab ile dostluk kurması, ona vehhâbîlik temel inançlaını telkin etmesi açıklanmakdadır.

İkinci kısım; İngilizlerin islâm düşmanlığını, bilhassâ Hindistan’da yapdıkları insanlık dışı mezâlimleri, Mısır ve Ortadoğu’da islâm âlemini ve Osmanlı devletini parçalama için yaptıkları faaliyetler anlatılmakdadır.

Üçüncü kısım; Yûsüf Nebhâni rahmetullahi aleyhin Hulâsat-ül Kelâm Risâlesi ile islâmiyyet ve diğer dinler hakkında bilgiler içermektedir.

Sahaba 'The Blessed'

Sahaba 'The Blessed'

At the beginning of the book (The Blessed) superiority of Ashâb of our prophet, Muhammad ´alayhissalâm, is explained along with how unjust and ignorant are those who defame Ashâb-ı-kirâm. Besides, the meaning of ijtihâd is explained.

In the part of cautioning, an answer is given to the book (Hüsniyye) written by an enemy of Islam. In another part, biographies of great savants of Islam - hadrat Imâm-ı Rabbâni and hadrat Sayyed Abdülhakîm-ı Arvâsi - are explained. In the part Two Apples of the Eye of Muslims superiority of hadrat Abû Bakr and hadrat Omar is explained; in the part The First Fitna in Islam events between Ashâb-ı-kirâm are explained beautifully from the pen of hadrat Imâm-ı Rabbâni Ahmad Fârûkî Sarhandi who explains that to love all of Ashâb-ı-kirâm is a fundamental condition of being Ahl-i-sunnat.

 

Preview