Open Dictionary

Dini Terimler Sözlüğü

Ülke Kelime Açıklama
Türkçe / Turkish ZÜYÛF (زيوف) Altın ve gümüş nisbeti yarıdan az olan paralar. Mağşuş paralar.
Türkçe / Turkish ZÜ’T-TAVL (ذوالطول) “Bolluk sahibi”, mülk, nimet, güç, ikram ve ihsan sahibi mânâsına Allahü teâlânın sıfatlarından.
Türkçe / Turkish ZÜRRİYYET (ذريت) Soy, nesil.
Türkçe / Turkish ZÜ’R-RAHME (ذوالرحمه) “Rahmet sahibi” mânâsına Allahü teâlânın sıfatlarından.
Türkçe / Turkish ZÜNNÂR (زنار) Papaz kuşağı. Papazların bellerine bağladıkları ipten veya kıldan örme kaba sert ve uçları öne sarkık kuşak. Küfür, kâfirlik alâmetlerinden.
Türkçe / Turkish ZÜMRE (زمره) Bölük, takım, cemaat, topluluk. Sınıf, cins, grup.
Türkçe / Turkish ZÜMER SÛRESİ (زمر سوره سى) Kur’ân-ı kerîmin otuz dokuzuncu sûresi.
Türkçe / Turkish ZÜLKİFL aleyhisselâm (ذو الكفل عليهالسلام) İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden.
Türkçe / Turkish ZÜLKİFL (aleyhisselâm) (ذو الكفل) İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden.
Türkçe / Turkish ZÜ’L-MEʽÂRİC (ذو المعارج) “Mi’raclar, merdivenler sahibi”, mertebeler, yükseklikler, büyük lütuflar, nimetler sahibi mânâsına Allahü teâlânın sıfatlarından.
Türkçe / Turkish ZÜ’L-KUVVE (ذو القوه) “Kuvvet sahibi” mânâsına Allahü teâlânın sıfatlarından.
Türkçe / Turkish ZÜ’L-KUVÂ (ذو القوى) “Kuvvetler sahibi” mânâsına Allahü teâlânın sıfatlarından. Kavî.
Türkçe / Turkish ZÜLKİFL aleyhisselâm (ذو الكفل عليهالسلام) Kur’ân-ı kerîmde ismi zikredilen Benî İsrâil’e gönderilen peygamberlerden.
Türkçe / Turkish ZÜLKİFL (aleyhisselâm) (ذو الكفل) Kur’ân-ı kerîmde ismi zikredilen Benî İsrâil’e gönderilen peygamberlerden.
Türkçe / Turkish ZÜLKARNEYN aleyhisselâm (ذوالقرنين عليهالسلام) Kur’ân-ı kerîmde ismi ve seyahat kıssası zikredilen peygamber veya velî. Asıl ismi İskender olup, dünyanın doğusu ve batısına gittiği için “iki boynuzlu” mânâsına Zülkarneyn nâmıyla anılmıştır.
Türkçe / Turkish ZÜLKARNEYN (aleyhisselâm) (ذوالقرنين) Kur’ân-ı kerîmde ismi ve seyahat kıssası zikredilen peygamber veya velî. Asıl ismi İskender olup, dünyanın doğusu ve batısına gittiği için “iki boynuzlu” mânâsına Zülkarneyn nâmıyla anılmıştır.
Türkçe / Turkish ZÜLFİKÂR (ذوالفقار) Bedr’de Resûlullah aleyhisselâma geçip, Hazret-i Ali’ye hediye ettiği, kabzasının başı, bağının halkaları ve zincirleri gümüşten, ucu çatallı meşhur kılıç.
Türkçe / Turkish ZÜ’L-FADL (ذو الفضل) “Lutf ve ihsan sahibi” mânâsına Allahü teâlânın sıfatlarından.
Türkçe / Turkish ZÜLCENÂHEYN (ذوالجناحين) “İki kanatlı” mânâsına hem ilim hem de mârifette (tasavvufta) yüksek dereceye ulaşmış olan âlimlere verilen lakab.
Türkçe / Turkish ZÜ’L-CELÂLİ VE’L-İKRÂM (ذو الجلال والاكرام) “Celâl ve ikram sahibi”, kemâl mertebesinde şeref, kerem (ikrâm, ihsân, iyilik), büyüklük sahibi olan, kereminden yarattıklarına ihsân eden mânâsına Allahü teâlânın esmâ-i hüsnâsından.
Türkçe / Turkish ZÜ’L-ARŞ (ذو العرش) “Arşın sahibi”, mülkün, izzetin, saltanatın, şerefin, iktidarın gerçek sahibi mânâsına Allahü teâlânın sıfatlarından.
Türkçe / Turkish ZÜHRE (زهره) Venüs gezegeni. Çulpan, Kervankıran yıldızı.
Türkçe / Turkish ZÜHHÂD (زهاد) Dünyaya düşkün. Tebe-i tâbiînden sonra din işlerinde yükselenler.
Türkçe / Turkish ZÜHD (زهد) Dünyadan ve dünyalık olan şeylerden uzak durma; şüpheli olma korkusu ile mubâhların çoğundan sakınma. Aldırış etmeme, mühimsememe.
Türkçe / Turkish ZÜHÂL (زحل) Satürn gezegeni.
Türkçe / Turkish ZÛMAĞFİRE (ذو مغفره) Mü’minlerin günahlarını mağfiret eden, affeden mânâsına Allahü teâlânın sıfatlarından. Gâfir.
Türkçe / Turkish ZÛİNTİKAM (ذو انتقام) Suçlulardan, günahkârlardan intikam alıcı mânâsına Allahü teâlânın sıfatlarından. Müntekım.
Türkçe / Turkish ZÛIKÂB (ذو عقاب) Suçluları, günahkârları cezalandıran mânâsına Allahü teâlânın sıfatlarından. Akîb.
Türkçe / Turkish ZULMET (ظلمت) Karanlık. Kalbin kararması.
Türkçe / Turkish Zulüm (ظلم) Adâletsizlik, haksızlık, başkasının hakkına tecâvüz etmek.