Open Dictionary

Fihrist / Index

S/N Kelime Oku/Dinle
1 PASQYRAELËNDËS 2
2 Pjesa e parë BESIMI DHE FALJA Çdokush së pari duhet të besojë. 4
3 Pjesa e dytë ADHURIMET TONA DHE FALJA Çështë ibadeti? 16
4 Pjesa e tretë FALJA E NAMAZIT 21
5 Pjesa e katërt LLOJET E NAMAZEVE 22
6 PESË KOHËT E NAMAZIT 23
7 PËRDORIMI I MISVAKUT 28
8 PJESËT PËRBËRËSE TË NAMAZIT 41
9 Pjesa e pestë NAMAZI GJATË UDHËTIMIT 54
10 Pjesa e gjashtë ATA QË NUK FALIN NAMAZ 57
11 Pjesa e shtatë ISKATI I NAMAZIT 64
12 Pjesa e tetë TRIDHJETË E TRE DHE PESËDHJETË E KATËR FARZET 65
13 PESËDHJETË E KATËR FARZET 66
14 PËR TË QENË NË ITIKADIN E EHLI SUNNETIT U DUHET KUSHTUAR KUJDES KËTYRE ÇËSHTJEVE 72