Open Dictionary

Fihrist / Index

S/N Kelime Oku/Dinle
1 Gjërat që e prishin abdestin 29
2 GUSLI 32
3 GJËRAT QË PRISHIN NAMAZIN 47
4 GJËRAT QË SHKAKTOJNË HUMBJEN E IMANIT 69
5 GJYNAHET E MËDHA 70