Open Dictionary

Blog

1 Namaz, abdest, gusül, teyemmüm, oruç, hac ve zekat hakkında daha detaylı bilgi almak için...
2 cum’a günleri bana çok salevât okuyunuz! Bunlar, bana bildirilir
3 Sakınınız, sakınınız, kalb kırmakdan pek sakınınız!
4 Yardım, ancak ve yalnız Allahdandır
5 mirac kandılınız mubarek olsun Âlemlere rahmet olarak yaratdığın Muhammed “aleyhisselâm” hurmeti için, bana doğru yolu göster!
6 Namâz mü’minin mi’râcıdır
7 Helekel-müsevvifûn!
8 Hazret-i Ebû Bekr buyurdu ki, biz, bir harâma düşmek korkusundan dolayı, yetmiş halâli işlemekden sakınırdık.
9 Ey günâhı çok olan kullarım! Allahın rahmetinden ümmîdinizi kesmeyiniz.
10 Günâhınız çok olup göklere kadar ulaşsa, tevbe edince, Allahü teâlâ, tevbenizi kabûl eder
11 Eşhedü en Lâ ilâhe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühu
12 Sırât köprüsünden ayakları kaymadan geçenler, Ehl-i beytimi ve Eshâbımı çok sevenlerdir
13 Ey müslimân! Allahü teâlâ, zihnini açsın! Doğru yolda gitmeni nasîb eylesin!
14 Peygamberimiz “aleyhisselâm” buyurdu ki: (Eve girerken İhlâs-ı şerîfi okuyan, yoksulluk görmez!)
15 Abdest almağa, yimeğe, içmeğe ve her fâideli işe başlarken, Besmele çekmek sünnetdir.
16 Ey Kalbleri istediği gibi çeviren Allahım! Benim kalbimi, kendi dînin üzerinde bulundur!
17 Göz yaşım ummân oldu, yol vermiyor geçeyim, ayrılıp, göz nûrumdan, ben nereye gideyim?
18 Şehîdler ölürken hiç acı duymaz. Sevinir ve çok neş’elenir. Cennet ni’metlerine kavuşur.
19 Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayınız! Onlar Rablarının yanında diridirler. Rızklandırılmakdadırlar
20 Cum’a namâzından sonra bir an vardır ki, mü’minin o anda etdiği düâ red olmaz
21 İlm öğretmek günâhlara keffâretdir
22 Allahü teâlâ, kuluna kâfî değil midir?
23 Din kardeşinin yardımına koşanın, yardımcısı Allahü teâlâdır
24 Hasbiyallah ve ni’melvekîl
25 Allahım! Dînimi, islâmımı, emânetimi ve îmânımı, fercimi [hayâmı] muhâfaza eyle!
26 Receb ayına ikrâm edene, saygı gösterene, Allahü teâlâ, dünyâda ve âhıretde ikrâm eder.
27 Recep ayının her gecesi kıymetlidir Hayırlı cumalar
28 Receb-i şerîfin ilk Cum’a gecesine Regâib gecesi denir.
29 Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Receb-i şerîfin bir gün evvelinden, bir gün ortasından ve bir gün de sonundan oruc tutana, Receb-i şerîfin hepsini tutmuşcasına, Hak teâlâ hazretleri lutf-ü ihsânda bulunur.
30 Harâmdan sakınmalıdır. Halâl yiyenin düâsı makbûldür.
31 Aman yâ Rabbî, el-aman! Garîb oldu âhır zemân!
32 Ya rabbi bizi doğru yoldan ayırma
33 Allah korkusundan ağlayan, Cehenneme girmez)
34 Ah, meded Allahım sendendir, meded,
35 Sevdiklerimin ayrılığından rûhum kan ağlıyor.
36 Allahü teâlâ, tevekkül edenleri elbette sever
37 İbadetlerini ihlas ile yap
38 Allahü teala kerimdir rahimdir
39 Allahü teâlâ şekllerinize ve elbiselerinize değil, kalblerinize ve niyyetlerinize bakar
40 İslâm dîninin temeli üçdür: İlm, amel ve ihlâs.
41 Rûhun gıdâsı (din)dir.
42 Allahü teâlâyı çok zikr ediniz ki kurtulasınız! (Enfâl sûresinin kırkaltıncı âyetinde meâlen
43 Kalb, islâmiyyete uyarak temizlenir.
44 Hayâ, îmândan bir parçadır (hadisi şerif)
45 İlm öğretmek, büyük günâhların afvına sebebdir (hadisi şerif)
46 Bir müslimân düâ edince, elbet kabûl olur (hadisi şerif)
47 Dünyâya, burada kalacağınız kadar, âhırete de, orada kalacağınız kadar çalışınız! (hadisi şerif)
48 Allahü teâlânın âdeti şöyledir ki, herşeyi sebeble yaratır.
49 Allahü teâlâdan korkmalı, Onun rahmetinden ümmîdi kesmemelidir.
50 Kimsenin iyiliği karşılıksız kalmıyacakdır.
51 Kalbimi, dîninde sâbit kıl, ya’nî dîninden döndürme, ayırma!
52 Allahü teâlâ, kalblerimizde, sevdiklerinin sevgisini artdırsın.
53 Çok istigfâr okumak, bütün dertlere devadır!
54 Ya Rabbi! Unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bizleri sorguya çekme!
55 Takva, ibadetlerin en kıymetlisidir
56 Cumanız Mübarek Olsun / Herşeyi yaratan, yalnız Allahü teâlâdır
57 Onun rahmeti sonsuz, merhameti boldur.
58 Lâ ilâhe illallah, diyerek, îmânınızı yenileyiniz!
59 Allahümme, yâ mukallibelkulûb, sebbit kalbî, alâ dînik
60 Allahü teala, (Benim kullarıma yardım edene, ben fazlasıyla yardım ederim) buyuruyor
61 Bir kimse ki, bu duaya amin diye, Hak teala, o kula rahmet eyleye!
62 Sübhânallahil’azîm ve bi-hamdihi
63 Cumanız Mübarek Olsun / Allahü teâlâ, Hakimdir
64 İbadetlerini ihlas ile yap! İhlas ile yapılan az amel kıyamet günü sana yetişir
65 Allahü teâlâ kerimdir, rahimdir
66 Kim insanların ayıplarını, kusurlarını örterse, Allahü teâlâ da, onun ayıplarını, kusurlarını örter
67 Tevekkül
68 Allahü teâlâ refiktir. Her işinde yumuşak huylu olanı sever
69 Allahü tealaya kavuşmak isteyene, o vakit, elbette gelmektedir
70 Cumanız Mübarek Olsun / Herşeyin doğrusunu Allahü teâlâ bilir
71 Kimse rızkını bitirmeden ölmez
72 Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlüllah
73 Mahlukatın hepsine merhamet eyle!
74 Estagfirullah min külli mâ kerihallah
75 Ya Rabbi! Bizi kendimize bir an bırakma!
76 Dinin temeli nasihattir
77 Cumanız Mübarek Olsun / Allahü teâlânın istediği olur
78 Bir din kardeşinizi seviyorsanız, sevdiğinizi kendisine bildiriniz!
79 Hayra sebep olana, bunu yapanın ecri kadar sevap verilir
80 La havle vela kuvvete illâ billahil’aliyyil’azîm
81 Sabır, dert ve elemi şikayet etmemektir.
82 Yâ Rabbi! Senden isteyip de verdiğin kimselerin hatırı için Senden istiyorum!
83 Adalet, iyi huyların en şereflisidir. Adil kimse, insanların en iyisidir.
84 Cumanız Mübarek Olsun / Allahü tealaya hamd olsun!
85 Duaların en kıymetlisi ve faydalısı (Fâtiha) suresidir
86 Her iyilik, niyetine göre değerlendirilir
87 Günahı çok olan, çok su dağıtsın!
88 Sübhanallahi ve bi-hamdihi sübhanallahil-azîm
89 Resulullahın emirlerini yapınız ve yasaklarından kaçınınız!
90 İlmi ile amel edene, Allahü teala bilmediklerini bildirir
91 Cumanız Mübarek Olsun / Ya Rabbi! Herşeyin doğrusunu, bize olduğu gibi tam göster!
92 Allahü teala, tevbe edenleri sever
93 Allahü teala, her hastalığın ilacını yaratmıştır. Yalnız, ölüme çare yoktur
94 Eve girerken İhlası şerifi okuyan, yoksulluk görmez!
95 Allahü teala sabır edenleri ve iyilik edenleri sever
96 Elhamdülillah!
97 Hayırlı cumalar / Allahü teala, her zaman kendi ile beraber bulundursun!
98 Allah bütün günahları af eder. O gafurdur, rahimdir
99 Allahü tealanın rızasına, sevgisine kavuşmaktan daha büyük nimet olmaz
100 Secde et, Rabbine yaklaş!
101 Cumanız mübarek olsun / Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayr eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasib eyle
102 Din kardeşlerinizi çoğaltınız!
103 Allahü teala, sizin suretlerinize, mallarınıza, bakmaz
104 Kalplere imanın sinmesi, yerleşmesi ancak ve yalnız zikir ile olur
105 Aşk hikayesinin sonu gelmez
106 Hayırlı Cumalar / Ya Rabbi! Bizleri, beğendiğin işleri yapmaya kavuştur
107 Allahü tealanın yarattıklarında, gönderdiklerinde hayır, iyilik vardır
108 Rabbinin rızasına kavuşmak istiyen...
109 Bir kapı kapanırsa, üzülme ey gönül, başkası açılır!
110 La ilahe illallah diyerek îmanınızı tazeleyiniz!
111 Allahü tealayı çok zikir ediniz ki kurtulasınız!
112 Allahü teala, dua etmeyi ve dua edeni sever
113 Cuma günü iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır
114 Göz görmeyince, gönülden de uzak olur
115 Allahü teala, sizi her sıkıntıdan korusun!
116 Allahü teala, tevekkül edenleri elbette sever
117 Aşk öyle bir ateştir ki
118 Mümin kulumun kalbine sığarım
119 Ya Rabbi sana hamd ederim !
120 Cuma günleri bana çok salavat okuyunuz!
121 Dua etmek, ibâdettir
122 Her şeyin en iyisi, sevgiliye verilir
123 Allahü teâlânın rahmeti, benim ümmetim içindir
124 Rahmetim gadabımı aşmıştır
125 Cuma günü vefat eden müminlere şehît sevabı verilir ve kabir azabından onu korurlar
126 Her güzel, her iyi şey, sana Allahü tealadan geliyor
127 Ya Rabbi bizi affet, doğru yoldan ayırma !
128 Helal kazanmak için sıkıntı çekenlere Cennet vacip olur
129 Bütün ibadetlerin ruhu, özü, Allahü tealayı hatırlamaktır
130 Allahü teala ihsan edenleri çok sever
131 Helale, harama dikkat ederek çalışıp kazanan kimseyi, Allahü teala çok sever
132 Cuma günü yapılan ibadetlere, başka günde yapılanların, en az iki katı sevap verilir
133 Allahü teala kalbinize selamet versin!
134 Allahü teala ve melekler ve her canlı kime dua ederler ?
135 Zevcesine karşı en yumuşak olanınız...
136 Dualarımızı kabul eyle!
137 Kaderin, iyisi, kötüsü, tatlısı, acısı, hep Allahü tealadandır
138 Cuma gününü müslümanlara mahsus kılmıştır
139 Kelimeleri inci gibi dizilirdi
140 Şeytan Onun şekline giremez
141 Allahü teâla bir kuluna yazı ve söz sanatı ihsan ederse, Resulullahı övsün, düşmanlarını kötülesin!
142 Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı
143 Resulullahı sevmek lazımdır
144 Bir kimse kör ise güneşin suçu ne ?
145 Cuma namazından sonra edilen dua
146 Allahü tealanın rızasına, sevgisine kavuşturan yol
147 Din kardeşine yardımcı olmak
148 Allahü teala, kalblerimizi, Habibinin Eshabının sevgisi ile doldursun!
149 Haramda şifa yaratmamıştır
150 Namazı kusurlu olanların afv olması
151 Namaz müminlerin miracıdır
152 Kulun, Rabbine en yakın olduğu zaman ?
153 Rabbim! Herşeyi veren sensin!
154 İnsan, sevdiği kimse ile beraberdir
155 Kıyamete kadar hergün sevap
156 Her zaman çok (Lâ ilâhe illallah) okumalı
157 İyilik yapan ancak sensin
158 Kabeyi yetmiş kere yıkmak...
159 Hangi dualar kabul olunur ?
160 Kul ile Rabbi arasındaki perde
161 Sevgilinin her işi, sevgili olur.
162 Cuma günleri bana çok salevat getirin!
163 Ömrü uzun ve ameli güzel olan
164 Her derdin şifası vardır
165 Aç olan müslümanı doyurmak
166 Bizlere merhamet et !
167 Hayra sebep olan
168 Sevdiğin ve beğendiğin işleri yapmayı bize nasip eyle!
169 Veren el, alandan yüksektir
170 Sana darılana git, barış !
171 Sevgilinin istediği ayrılık
172 Birkaç günlük dünya hayatı
173 Sevdiklerinin sevgisi
174 Tefekkür etmenin kıymeti
175 Kendinize, evladınıza, kötü dua etmeyiniz
176 Sevgilinin sevdiklerini sevmek
177 Kendi elinle bozuyorsun kendini!
178 Allah sevgisinin alameti
179 İyilik edenlere karşılığını elbette verecektir
180 Kul ellerini kaldırıp dua edince...
181 Beşikten mezara kadar
182 Tevazu eden yükselir
183 Mazlumun duası kabul olur
184 Az söyledim, dikkat etdim kalbini kırmamaya
185 Ahirette kurtulmanın ilacı
186 Doğru yolu gösteren...
187 Hangi dua red olmaz ?
188 Kalp nasıl temizlenir ?
189 Utanmalı, binlerle utanmalı!
190 Günahların af edilmesi için...
191 Bir müslüman dua edince, elbet kabul olur
192 Dünyalık için ne kadar çalışmalı ?
193 Allahü teala herşeyi sebeple yaratır
194 Kalp nasıl temizlenir ?
195 Allahü Tealanın esrarından bir sır
196 Aşure gününüz mübarek olsun
197 Cehennem ateşi kimi yakmaz ?
198 Ay güneş yıldızlar kim için dua eder ?
199 Tövbeyi hemen yapmalı
200 Zikrin en iyisi
201 İbadetlerin en kıymetlisi
202 Başkasının ayıbını araştırma
203 Hicri yeni yılımız mübarek olsun
204 İlim öğrenme sevabı
205 İyi İnsan Olmak
206 (Bana halis kalp ile dua ediniz! Böyle duaları kabul ederim) Ayet-i kerime
207 Ya Rabbi! Bana ilim ve hilm ve takva ve afiyet ihsan eyle!
208 Dua, uyanık kalp ile ve sessiz yapılmalıdır
209 (Allahü teala, her zaman yumuşak söylemeği sever) Hadis-i şerif
210 Rızkına kefîlim, kendini üzme! Hadis-i Kudsi
211 Ahir ve akıbetimi hayr eyle
212 (Emirlerimi gücünüz yetdiği kadar yapınız. Yasak etdiklerimden sakınınız!) Hadisi şerif
213 (Herkes, ahıretde, dünyada iken sevmiş olduğu kimselerle beraber bulunacakdır) Hadîs-i şerif
214 (Ananın ayağını öpmek, Cennet kapısının eşiğini öpmek gibidir) Hadis-i şerif
215 Herkese, anlıyabileceği kadar söyleyiniz! Hadis-i şerif
216 Ey insan! Seni her an gördüğümü bilmiyor musun?
217 Bir kimse bana salevat okursa, bana bildirilir. Ben de ona dua ederim
218 İnsanın dîni, arkadaşının dîni gibi olur
219 Cuma günü iyiliklerin hazînesidir ve güzel şeylerin menbaıdır
220 Kimse kimsenin rızkını yiyemez
221 Komşuya hurmet etmek, anaya hurmet etmek gibi lâzımdır
222 Kurban Bayramınız Mübarek Olsun
223 Hediyyenin en kıymetlisi, en fâidelisi, güler yüz, tatlı dildir
224 Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden âzâd olur
225 Bir müslimân, Terviye günü oruc tutarsa ve günâh söylemezse, Allahü teâlâ, onu elbette Cennete sokar
226 Bana dua ediniz! Duanızı kabul ederim
227 İyi huylu olan, dünyâ ve âhıret se’âdetlerine kavuşur
228 Eshâbım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidâyete kavuşursunuz!
229 Kulumu, beni zan etdiği gibi karşılarım
230 Kalbin hasta olması, Allahü teâlâyı unutmasıdır.
231 İnsanın şerefi, ilm ve edebledir
232 Nimetlerime şükür ederseniz, elbette artdırırım
233 Unutulmuş bir sünnetimi ihyâ edene yüz şehîd sevâbı vardır
234 Evliyânın anıldığı yere rahmet iner
235 İnsanlar, kendilerine iyilik edenleri sever
236 Tevbe ve istigfâr edenin bütün günâhları afv olur
237 Hangisinin benim için hayrlı olacağını bilmem
238 Sıkıntıdan kurtulmak için ne yapmalı ?
239 Dürr-ül me'ârif
240 El-münkızü mined-dalâl
241 Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn
242 Şevâhid-ün Nübüvve
243 Kıymetsiz Yazılar
244 İngiliz Câsûsunun İ`tirâfları
245 Kıyâmet ve Âhıret
246 Eshâb-ı Kirâm
247 Herkese Lâzım Olan Îmân
248 Hak Sözün Vesîkaları
249 Fâideli Bilgiler
250 Mahzen-ül-ulûm
251 Namâz Kitâbı
252 Cevâb Veremedi
253 İslâm Ahlâkı
254 Mektûbat Tercemesi
255 Tam İlmihal Se`âdet-i Ebediyye
256 CÂMİ’DE YAPILMASI CÂİZ OLMIYAN ŞEYLER YİRMİİKİDİR
257 Terâvîh bitince okunacak düâ
258 Terâvîh nemâzına kalkarken okunacak düâ
259 TERÂVÎH NEMÂZI
260 SADAKA-I FITR
261 Ramezân geldi dayandı
262 Oruc keffâreti
263 Oruc kazâsı
264 ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER
265 ORUCU BOZAN ŞEYLER
266 RAMEZÂN ORUCU
267 EHL-İ SÜNNET KASÎDESİ
268 ABDÜLHAMÎD HÂN-II “rahmetullahi teâlâ aleyh”